Informacje prawne

Domino HR Polska, praca stała i tymczasowa

DOMINO POLSKA

Siedziba główna: ul. Warszawska 10 – 40-006 Katowice

Telefon: +48 604 297 719

E-mail: katowice@dominopolska.pl

Dyrektor ds. publikacji: Loïc LABOUCHE

Host strony: ControlWeb Panel – 0160 Tbilisi, Pekin Avenue N44 – GEORGIA

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Zawartość tej strony, w tym między innymi tekst, obrazy, grafika, logo, filmy, ikony, interfejsy i inne elementy multimedialne, jest wyłączną własnością Domino HR Polska i jest chroniona szwajcarskim prawem własności intelektualnej.

Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie, powielanie, modyfikacja, dystrybucja lub publikacja treści, w całości lub w części, jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Domino HR Polska.

POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

Domino HR Polska zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich użytkowników. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem tej witryny są przetwarzane zgodnie ze szwajcarskimi przepisami o ochronie danych.

Użytkownicy mogą skorzystać z prawa dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych, kontaktując się z Domino HR Polska pod adresem e-mail dpo@domino-rh.com.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Domino HR Polska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładne i aktualne informacje na tej stronie, ale nie może zagwarantować dokładności, kompletności lub przydatności takich informacji. W związku z tym Domino HR Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści strony.

Korzystanie z niniejszej strony odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Domino HR Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z tej strony.