Kontakt

Domino Polska Sp. z o.o.

Biuro Poznań
ul. Taczaka 24
61-819 Poznań
tel. +48 61 22 30 476
fax +48 61 22 30 963
e-mail:

Biuro Warszawa
Budynek Atrium International
ul. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
tel. +48 22 487 51 15

Biuro Wrocław
ul. Odrzańska 15
50-072 Wrocław
tel. +48 71 740 00 11


 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000305366;

Kapitał Zakładowy: 175 000,00 PLN
NIP: 778-145-52-41
Regon: 300808690